سجاد صدیقی

  • مسئول مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
  • پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :

معنا و هویت معلمی در ایده پیشرفت انقلاب اسلامی از دوره معلمان افسران پیشرفت