روح الله رشیدی

  • دکترای جامعه شناسی
  • مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی آذربایجان شرقی
  • عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز
  • و…
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :

امید و نقش رسانه در امید بخشی در گام دوم انقلاب از دوره رسانه و پیشرفت