روح الله رجبی

  • دکترای فلسفه هنر
  • مدیر اداره تولیدات رسانه ای ستاد اجرایی
  • مدیر اندیشکده هنر و رسانه
  • قائم مقام مرکز مطالعات راهبردی اشراق
  • و… . 
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :

منظومه فکری رهبری در حوزه رسانه از دوره رسانه و پیشرفت