رضا خیبری

  • کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت(اسلامی) دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • پژوهشگر سند تحول بنیادین و تعلیم و تربیت اسلامی
  • سابقه همکاری با سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی
  • سابقه فعالیت با بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
  • عضو مرکز مطالعات تعلیم و تربیت مبنا
  • ارایه مبحث چگونگی اجرای سندتحول بنیادین،از نظر تا عمل در دانشگاه اصفهان
  • برگزاری حلقه های مطالعاتی سندتحول از سال ۱۳۹۸ تا اکنون در بیش از ۱۰ دانشگاه کشور
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ شروعی برای رسیدن از دوره معلمان افسران پیشرفت