خانم محدثه حیدری

  • معلم و دانش آموخته ی رشته ی علوم تربیتی از پردیس نسیبه تهران
  • رتبه ۳ کنکور ارشد ۱۴۰۰ ، گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
  • عضو مرکز مطالعات تعلیم و تربیت مبنا
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :

پروژه جهانی‌سازی و سند آموزش ۲۰۳۰ از دوره معلمان افسران پیشرفت