علیرضا ابراهیمی

  • معلم و فعال حوزه تربیتی
  • دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز
  • مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی
  • عضو سابق شورای تبیین مواضع کشوری دانشگاه فرهنگیان
  • مسئول گزینش دوره طرح ولایت کشوری استان آربایجان غربی
  • مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان نقده
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :
  • تحول یا تغییر؛ گذری بر اندیشه رهبر حکیم انقلاب در ایده آموزش و پرورش مطلوب از دوره معلمان افسران پیشرفت