25%
تخفیف

حل مسئله اجتماعی؛ چیستی و چگونگی

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره به بیان سرفصل های زیر می پردازیم: روایت پیشرفت؛…

8
30,000 تومان
25%
تخفیف

مسئله شناسی، ظرفیت شناسی و طراحی عملیات

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره به بیان سرفصل های زیر می پردازیم: ویدئو دوره…

2
30,000 تومان