25%
تخفیف

تجارب موفق نهادسازی مردمی در حوزه پیشرفت محلی – باشگاه کشاورزان جوان

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره به بیان سرفصل های زیر می پردازیم: روایت پیشرفت؛…

4
30,000 تومان