25%
تخفیف

بررسی مدل های خدمات اجتماعی مردم پایه و دولتی در دنیا

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره به بیان سرفصل های زیر می پردازیم: ویدئو دوره…

0
30,000 تومان