25%
تخفیف

الگوی پیشرفت اقتصادی بر پایه قانون اساسی

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره به بیان سرفصل های زیر می پردازیم: اقتصاد چگونه…

1
60,000 تومان