درباره ما بیشتر بدانید!

مدرسه پیشرفت نام مجموعه جوانی است که با هدف تقویت گفتمان پیشرفت در انقلاب اسلامی تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا گفتمان و دانش پیشرفت منطقه ای را گسترش دهد و افراد توانمند برای تشکیل هسته های پیشرفت منطقه ای را برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که انگیزه و توان لازم برای نیل جامعه ما به سمت تمدن نوین اسلامی را داشته باشند. این مدرسه با حمایت «ستاد پیشرفت جامع منطقه ای» و همچنین «نهضت اجتماعی جوانان» در سال ۱۳۹۹ راه اندازی گردیده و تا کنون هزاران نفر از علاقه مندان را در حوزه های گفتمانی و تخصصی آموزش داده است. 

پلی میان نظر و عمل

مدرسه پیشرفت، دانشجویان خود را تا پیاده سازی ایده ها در میدان همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه رسالت اصلی مدرسه پیشرفت ترویج گفتمان پیشرفت منطقه ای است اما در گام بعدی می تواند هسته های پیشرفت را جهت طراحی و ترسیم نقشه پیشرفت مبتنی بر اندیشه های اسلامی-ایرانی همراهی و توانمند نموده و از طریق شبکه های تخصصی مرتبط وی را تا حصول نتیجه حمایت نماید. از این رو مدرسه پیشرفت پلی میان نظریه و عملیات بوده و هم آهنگ با شما دغدغه مندان در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی تلاش خواهد نمود.